Aktivnosti

Trenutne aktivnosti kluba:
● organizacija numizmatičkih rasprava na forumu “Hrvatska numizmatika”
● objavljivanje numizmatičkih vijesti i članaka na blogu “Hrvatska numizmatika”