Članstvo

Članstvo kluba se sastoji od: redovitih, izvanrednih i počasnih članova.

Redoviti član aktivno svojim radom sudjeluje u radu kluba i tijela kojih je član, odnosno onih u koja je izabran. Aktivnost redovnog člana se izražava kroz sudjelovanje u projektima koje provodi klub, te kroz znanstveno-istraživački rad vezan uz ciljeve kluba. Članovi koji nemaju namjeru aktivno sudjelovati u radu kluba trebaju zatražiti učlanjenje kao izvanredni članovi.

Izvanredni član kluba ne sudjeluje aktivno u radu kluba, nema pravo glasa u skupštini kluba, ali ima ostala prava i dužnosti u skladu sa Statutom kluba.

Počasni član kluba je fizička ili pravna osoba koja je svojim djelovanjem doprinijela razvoju numizmatike ili se na području numizmatike istakla osobitim radovima i zaslugama.

Svi članovi imaju besplatan pristup virtualnoj knjižnici kluba.

Iznos članarine je:
● 200 kn (26 EUR) za redovne članove
● 100 kn (13 EUR) za izvanredne članove

Ukoliko želite postati član kluba, obratite se predsjedniku kluba putem stranice Kontakt.