Projekti

Projekti u tijeku

U tijeku su pripreme za izdavanje nove prigodne medalje (suvenir kovanice).

Ostvareni projekti

Do sada su ostvareni sljedeći numizmatički projekti:

Izdavanje prigodne medalje (suvenir kovanice) posvećene raketnoj topovnjači Petar Krešimir IV. (više o tome ovdje)

Izdavanje prigodne medalje (suvenir kovanice) posvećene 150. obljetnici rođenja hrvatskog violinista Franje Krežme (više o tome ovdje)

Izdavanje prigodne medalje (suvenir kovanice) posvećene papi Banediktu XVI (više o tome ovdje)

Izdavanje numizmatičkog kataloga: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije / Coins and Banknotes of Yugoslavia, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro and Macedonia (više o tome ovdje)